• Daniel 13L

  Daniel urodził się 15.03.2004r. Trafił do Kasisi 3 lata temu przywieziony przez siostrę zakonną, która znała jego rodziców. Po ich śmierci chłopiec i jego bracia zostali bez opieki. Jako najmłodszy z rodzeństwa przybył do Kasisi pierwszy. Był bardzo ciężko chory. Szczęśliwie odzyskał już siły. Na początku był bardzo nieśmiały i odizolowany od wszystkich, jednak sytuacja zmieniła się, kiedy do Kasisi trafił także jego brat Steve. Daniel chodzi teraz do drugiej klasy. Jest mądrym, sympatycznym i życzliwym dzieckiem. Mocno wierzy w to, że świat i ludzie są dobrzy.

  Co u mnie słychać? 

  Daniel czuje się dobrze. Z Martin's House przeniósł się do starszych chłopaków i mieszka Edmund's House. Jego starszy brat Steve uczy się w szkole średniej i mieszka w internacie, widują się tylko podczas wakacji i ferii. Rozłąka ze starszym bratem i zmiana grupy wyszły Danielowi na dobre. Zmężniał i stał się bardziej samodzielny.

  CZERWIEC 2015r. 

  Jest bardzo delikatny i wrażliwy. Chodzi do trzeciej klasy. Bardzo dobrze się uczy. Spędza dużo czasu ze swoim bratem Stevenem. U Daniela została wykrtyta padaczka, mimo, że mieszka w domu chłopców, śpi w House of Hope, bo ataki ma najczęściej w nocy.

   

  CZERWIEC 2016r. 

   

  Chodzi do szkoły. Ustabilizował się zdrowotnie. Jego zainteresowania wiążą się z muzyką, lubi też malować i dołączył do grupy artystów malarzy.

   

  GRUDZIEŃ 2016r. 

   

  Daniel idzie do szóstej klasy. Jest bardzo spokojny. Wybiera się właśnie ze Stevem na wakacje do starszego brata.

  Adoptowali materialnie

  Adoptowali duchowo

  Partnerzy