• Grace 18M

    Dziewczynka trafiła do Kasisi 14 lipca 2017 roku. Jej oboje rodzice nie żyją, jedyny krewny nie jest w stanie zajmować się dzieckiem.

    Adoptowali materialnie

    Adoptowali duchowo

    Partnerzy