• Mercy 9M

    Ur. 23.01.2017 roku. Matka zmarła przy porodzie. Mercy do Kasisi przyprowadziła opieka społeczna.

    Adoptowali materialnie

    Adoptowali duchowo

    Partnerzy