• Nshimbi 9L

    Dziewczynka urodziła się 26 czerwca 2008 roku,  W Kasisi razem z rodzeństwem- Sarah i Dalitso. Trojaczki trafiły do Kasisi dzięki interwencji opieki społecznej zajmującej się dziećmi ulicy. Pozbawione opieki dzieci, żyjące na ulicach Lusaki nie muszą martwić się już o przeżycie każdej nocy. Zasypiają bezpiecznie i zadomawiają się w Kasisi. 

    Adoptowali materialnie

    Adoptowali duchowo

    Partnerzy