• Samuel 4L

    Samuel urodził się 27 maja 2013roku. Do Kasisi skierowała go opieka społeczna. Mama chłopca nie była w stanie jemu, ani jego licznemu rodzeństwu zapewnić właściwej opieki. Samuel miał chorobę głodową i liczne powikłania. Podczas pobytu u nas jego stan znacznie się poprawił. Dobrze zintegrował się z grupą z yardu.

    Adoptowali materialnie

    Adoptowali duchowo

    Partnerzy