• Darowizna - Świętuj z nami

  Dziękujemy, że organizując swoją uroczystość wsparłeś naszą Fundację. Dobro puszczone w obieg zawsze powraca ze wzmożoną siłą.

  • 10 PLN
  • 20 PLN
  • 50 PLN
  • 100 PLN
  • 200 PLN

  TWOJE DANE:

  Siostry opiekujące się sierocińcem w Kasisi są bardzo wdzięczne za każdą pomoc okazywaną dzieciom. Razem z nimi obejmują wszystkich Darczyńców i Przyjaciół swoją modlitwą.

  * wysłany formularz stanowi jedynie informację dla Fundacji Kasisi i nie jest tożsamy z wykonaniem przelewu.

  Partnerzy