ZAPRASZAMY DO KASISI

https://fundacjakasisi.pl/sites/default/files/banner/zapraszamy_do_kasisi.jpg

Kasisi to na pozór zwykła wioska ukryta w głębi afrykańskiego buszu. Położona jest między, ukrytą wśród wysokich traw, szeroką rzeką Zambezi a drogą w kolorze rudej cegły, prowadzącą do odległej o prawie trzydzieści kilometrów Lusaki – stolicy Zambii.

W scenerii zambijskiego buszu żyją siostry zakonne i dzieci w Kasisi Children’s Home (Domu Dziecka w Kasisi). Jest to największy sierociniec w Zambii, który utrzymuje się z darów materialnych ludzi dobrej woli z całego świata. Również dzięki wsparciu duchowemu wielu innych trwa niezmiennie od prawie 100 lat mimo licznych przeciwności losu.

Nieustannie – we dnie i w nocy, toczy się w nim pełna wyrzeczeń walka sióstr o każde dziecko. Ich ofiarna praca jest przepełniona wszechogarniającą nadzieją i przeświadczeniem, że ważne jest dziś przeżywane z wiarą.

Na drzwiach biura Siostry Marioli, przełożonej sierocińca, wypisane są słowa Matki Teresy z Kalkuty: “In this life we cannot always do great things. But we can do small things with great love” – „W tym życiu nie zawsze możemy robić rzeczy wielkie, ale możemy robić rzeczy małe z wielką miłością.”Partnerzy