Fundacja Kasisi

Świat został tak urządzony, że każdy ma coś, ale nikt nie ma wszystkiego

KRS 0000457951

Jak wypełnić PIT?

Instrukcja krok po kroku

Jesteśmy w okresie składania rocznych zeznań podatkowych. W związku z tym, iż Fundacja Kasisi posiada status organizacji pożytku publicznego, osoby wspierające naszą Fundację uzyskały możliwość przekazania nam 1% podatku dochodowego na rzecz naszych podopiecznych i dzięki temu odmieniania ich losu. Podaruj nam swój 1%. Każda złotówka może uratować czyjeś życie.

Jak to zrobić?

1. Używając naszego programu:

Wystarczy pobrać program z linku poniżej gdzie znajdują się już wszystkie dane potrzebne, żeby Twój 1% trafił do Fundacji Kasisi. Program dzięki wbudowanemu kreatorowi przeprowadzi Cię w łatwy sposób przez całe rozliczenie. Możesz też zeskanować lub zrobić zdjęcie wszystkim swoim PITom, a program sam uzupełni Twoją deklarację!

wersja do pobrania wersja on-line

Jak to zrobić?

2. Wypełniając zestawienie roczne, bez użycia naszego programu, wykonując kolejno kroki:

Przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38), uzupełnij odpowiednie rubryki: ? *Są to odpowiednio:
- poz. 134 – 135 (PIT-28)
- poz. 329 – 330 (PIT-36),
- poz. 97 – 98 (PIT-36L),
- poz. 137 – 138 (PIT-37),
- poz. 57- 58 (PIT-38).

a) w rubryce zatytułowanej „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” należy wpisać:

0000457951

- czyli nasz numer KRS pod jakim Fundacja Kasisi jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym
- wysokość kwoty, którą chcesz przekazać (nie może ona przekroczyć 1% podatku dochodowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

b) w rubryce zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, można wpisać „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%” ? **Są to odpowiednio:
- poz. 136 (PIT-28),
- poz. 331 (PIT-36),
- poz. 99 (PIT-36L),
- poz. 139 (PIT-37),
- poz. 59 (PIT-38).

wniosek

Na co przeznaczymy Twój 1% podatku?

Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli realizować dalej nasze najważniejsze cele:

Finansowanie działalności Domu Dziecka w Kasisi, w którym przebywa obecnie blisko 220 dzieci

Finansowanie działalności Domu Dziecka w Kasisi, w którym przebywa obecnie blisko 220 dzieci

Organizowanie i wspieranie działań, których celem jest ochrona życia i zdrowia ludności z najbiedniejszych rejonów Afryki

Organizowanie i wspieranie działań, których celem jest ochrona życia i zdrowia ludności z najbiedniejszych rejonów Afryki

Udzielanie pomocy społecznej oraz podejmowanie działań mających na celu usamodzielnianie się osób i rodzin pochodzących z najbiedniejszych rejonów Afryki

Udzielanie pomocy społecznej oraz podejmowanie działań mających na celu usamodzielnianie się osób i rodzin pochodzących z najbiedniejszych rejonów Afryki

Dlaczego warto pomóc?

„Świat został tak urządzony, że każdy ma coś, ale nikt nie ma wszystkiego”

kid

Wierzymy w siłę wielu, którzy dają niewiele

Co udało nam się wspólnie osiągnąć w 2017 roku:

2 327 145

Łączna kwota, jaką zebraliśmy

220

Dzieci otoczone opieką finansową

10

Ilość realizowanych projektów